Archive for month: April, 2017

New contract award: hiDRILL Xperience simulator

 

contract

Once again Oiltec is very proud to announce a new contract for our hiDRILL Xperience drilling simulators. This time our client chose our hiDRILL Xperience Extended X-3 Hardware configuration. Our technical and marketing team has great beliefs for this new model configuration with its high user value and crisp images.

We are very pleased to work with the leading institutions in the O&G industry, to further develop drilling and well competence, increased efficiency- and safety. Our client has strong ambitions to take a leadership position within the industry, further strengthen the competence and capabilities for the industry. Oiltec is both proud and enthusiastic to be part of this Partnership, setting the standard for the oil and gas industry in the years to come.

Our simulator products and services are enabling your teams to improve safety, efficiency and proficiency of your drilling and well operations.


 

Events: Oiltec Solutions parts of the Norwegian Business Delegation To China

Innovation Norway in China

Faximile DN.no

Oiltec Solutions is participating at the high level political visit from Norway to China 5th  – 7th  April, including the Oil & Gas seminar in Beijing 6th April organized by Innovation Norway, together with Beijing Energy Club and Norwegian Energy Partners (former INTSOK). One of the main events is the high level Panel on Norway – China Oil and Gas in the morning chaired by Mr. Fu Chengyu, former Chairman of Sinopec Group,  with speeches by amongst others Mr. Eldar Sætre, CEO Statoil  Mr. Liu Jian, CEO of CNOOC Group Mr. Geir Håøy, President and CEO, Kongsberg Group, Ms. Li Yalan, Chairman, Beijing Gas Group and Mr. Remi Eriksen, President and CEO, DNV GL.

Lars in China

In the afternoon it will be a session on Technical Exchanges on Offshore Oil and Gas Technologies, where we will be sharing with China our oil and gas technologies and capabilities. Oiltec Solutions is proud to be part of this event, meeting old and new Chinese friends during the days in Beijing and Shanghai.    

The Oiltec Solutions team has been doing business in China for more than a decade and is proud to work together with leading Chinese companies on improving operational performance.


 

Oiltec in the news

 

Fra treningssenteret i Dos Bocas. Foto: Oiltec Solutions

Oiltec ser store muligheter i Mexico

Da markedet sviktet i Norge, holdt Oiltec Solutions seg flytende. Årsak: økende eksport av teknologi og store, nye kontrakter i Mexico.

OLJE OG ENERGI 04.04.2017 06:07 Av Ane Madsen Knoph

– Vi har jobbet lenge med å komme inn på det meksikanske markedet. Det har tatt tid, mye på grunn av krevende prosesser. Men ting falt på plass, og dermed sikret vi oss to viktige kontrakter, sier Tom Bremer, daglig leder i Oiltec Solutions.

Fall i produksjon

Ifølge Bremer har Mexicos nye energireform åpnet for nye muligheter. Selskapet har også fått rådgiving og bistand fra Norwegian Energy Partners, det sammenslåtte INTSOK og INTPOW.

FAKTA

OILTEC SOLUTIONS 

  • Etablert i 2009
  • Hovedkontor på Forus i Stavanger
  • Leverer avansert simulatorteknologi til oljebransjen samt kransimulering
  • 15 ansatte i Norge
  • Har også kontor i USA, konsulenter i Ukraina og Kina
  • Eies av HitecVision (51 prosent) og ansatte

Statskontrollerte Petroleos Mexicanos’ (Pemex) er midt i en stor omstilling. Selskapet jobber nå for å møte konkurransen med andre store oljeselskaper som får tilgang til Mexicos olje- og gassmarked.– Nå som Mexico vil øke sin olje- og gassproduksjon, er det behov for treningsfasiliteter. På bare fem år har produksjonen i Mexico falt med nesten 200 millioner fat per år, noe som utgjør enorme tapte verdier for både Pemex og Mexico, sier Bremer.

Pemex-kontrakter

Oiltec har inngått kontrakter med Pemex, som blant annet innebærer at selskapet har levert produkter og tjenester til et treningssenter i Dos Bocas.

– Her har vi bygget opp et kompetansesenter, hvor simulatoren vår blir navet i treningen. Det skal bores komplekse brønner, og gjøres vanskelige operasjoner. Treningen er derfor et viktig element, og en av nøkkelfaktorene for å lykkes, sier Bremer.

I fjor var første gang Mexico holdt anbudsrunde for dypvanns olje- og gassblokker. Til sammen ble 10 dypvannsblokker lagt ut for anbud. Statoil ble tildelt to av disse.

Trener crewet

– Flere meksikanske crew skal trenes opp. Vi har vært mange turer til Mexico det siste året. Der har vi også fått oss noen overraskelser. Første gang vi var nede for å installere, ble vi møtt av en metallstruktur med et jordgulv. Simulatorbygget ble ferdigstilt samtidig som vi skulle installere teknologien vår. Men vi kom i mål, sier Bremer.

unnamed

Eivind Rovik (t.v.) og Tom Bremer i Oiltec. Foto: Ane M. Knoph

I Norge har Oiltec et tett samarbeid med eDrilling og Maersk Training. Sammen har de tre selskapene to simulatorer i sitt treningssenter på Forus. Hele borecrew kommer hit for å øve på det som kan skje offshore.

– Å drille på sikkerheten er utrolig viktig. En ting er å lære det i teorien, men det å ha egen erfaring fra simulatortrening, kan være skillet mellom en potensiell ulykke og det å kontrollere hendelsen på en sikker og trygg måte, sier Eivind Rovik, teknisk direktør i Oiltec.

Er optimistiske

Oiltec har hatt krevende år, men har likevel unngått røde tall. Da Norge opplevde paniske kutt, leverte selskapet teknologien sin til flere andre land.

– I 2015 omsatte vi for 33 millioner kroner og hadde et EBITDA-resultat på vel 3,2 millioner kroner. 2016 ble noe svakere på omsetning og resultat. Men vi er optimistiske for 2017. Vi ser at både olje- og gassomsetningen innenlands, samt eksport tar seg opp, sier Bremer.

Faximile fra SYSLA NEWSPAPER